Pięć rodzajów łańcuchów drabinkowych

Niezależnie od rodzaju cechą charakterystyczną wszystkich łańcuchów jest ich zdolność do zmiany kształtu, a ze względu na rodzaj zastosowanego do ich produkcji materiału, duża odporność na zerwanie i rozciąganie. Podstawowym rodzajem łańcuchów są ich wersje pierścieniowe, ale do przenoszenia napędu wykorzystuje się łańcuchy drabinkowe. Przykładem tych ostatnich są łańcuchy rolkowe stosowane w przemyśle. Trzecią grupą łańcuchów są konstrukcje płytkowe.

Co to są łańcuchy drabinkowe?

W odróżnieniu od tradycyjnych łańcuchów pierścieniowych składających się z nieruchomych, zwykle stalowych ogniw, łańcuchy drabinkowe składają się z ogniw stalowych (najczęściej jest to wytrzymała, ale tania stal konstrukcyjna) łączonych przez tulejkę i sworzeń, a zatem ruchomych. W przypadku łańcuchów rolkowych zastosowana jest dodatkowa rolka, która obraca się niezależnie wobec tulejki. To ulepszone rozwiązanie konstrukcyjne wobec podstawowego rodzaju łańcucha drabinkowego, czyli łańcucha tulejkowego. Wśród różnorodnych konstrukcji łańcuchów drabinkowych największą popularnością cieszą się właśnie łańcuchy rolkowe i tulejkowe, ale w zastosowaniach przemysłowych spotkać można się także z łańcuchami zębatymi i sworzniowymi.

Zastosowania łańcuchów drabinkowych

Pomimo istniejących różnic konstrukcyjnych wszystkie rodzaje łańcuchów drabinkowych, w tym łańcuchy rolkowe i tulejkowe, przeznaczone są do przenoszenia napędu z wykorzystaniem dopasowanych do ich konstrukcji kół zębatych. Rodzaj zastosowanego modelu łańcucha drabinkowego zależy od odległości, na jaką przenoszony jest napęd oraz obciążenia, na jakie narażony jest łańcuch. Gdy obciążenia są duże, zamiast tradycyjnych łańcuchów jednorzędowych stosowane są ich wytrzymalsze wersje wielorzędowe, które składają się z kilku połączonych ze sobą rzędów ruchomych ogniw stalowych. Jedno- i wielorzędowych łańcuchów rolkowych, zębatych lub sworzniowych używa się m.in. w przemyśle ciężkim i logistyce, do obsługi taśm produkcyjnych w branży spożywczej, przemyśle przetwórczym, chemicznym, farmaceutycznym i wielu innych.

Dzięki dużej wytrzymałości, przede wszystkim odporności na rozciąganie i ryzyko zerwania, stalowe łańcuchy drabinkowe stanowią nieodłączny element wielu układów przenoszenia napędu. Różne rodzaje tego typu łańcuchów wykorzystywane są w przemyśle i motoryzacji, w tym w wielu rodzajach maszyn rolniczych. Metalowych łańcuchów rolkowych, tulejowych, sworzniowych i zębatych używa się wszędzie tam, gdzie napęd przenoszony jest na większą odległość.