Kiedy stosuje się puszki instalacyjne natynkowe hermetyczne?

W celu zagwarantowania wygodnego dostępu do przewodów elektrycznych, które łączą się ze sobą, w instalacjach stosuje się specjalny rodzaj plastikowych skrzynek. W typowych instalacjach elektrycznych tego typu elementy są umiejscowione w ścianach i ukryte pod warstwą tynku. Jednak niekiedy wygodniejszym rozwiązaniem są puszki natynkowe, które instaluje się na powierzchni ściany. Najczęściej są to puszki hermetyczne, czyli chroniące połączone przewody elektryczne przed wilgocią i zanieczyszczeniami.

Co to jest puszka instalacyjna?

Budowa domowej lub dowolnie innej instalacji elektrycznej wymaga odpowiedniego rozprowadzenia kabli i ich umiejętnego połączenia. W miejscu łączenia kabli stosuje się puszki instalacyjne. Dzięki temu łączenia są odpowiednio zabezpieczone i w razie potrzeby użytkownik ma do nich wygodny dostęp. W puszkach można umieszczać również różnego rodzaju akcesoria elektryczne. W sprzedaży dostępne są puszki natynkowe i podtynkowe. Pierwsze umieszcza się na powierzchni ścian, a drugie ukrywa pod warstwą tynku. Zarówno podtynkowe, jak i natynkowe puszki instalacyjne dostępne są w dużej różnorodności kształtów i rozmiarów. Zwykle stosuje się puszki kwadratowe i prostokątne, rzadziej o przekroju okrągłym.

Zastosowania puszek natynkowych

Funkcją każdej puszki instalacyjnej jest zabezpieczenie elementów instalacji przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Dzięki temu ryzyko zwarcia jest mniejsze. W przypadku podtynkowych puszek instalacyjnych problem rozwiązuje się samoistnie. Zabezpieczona tynkiem puszka jest dobrze izolowana od czynników zewnętrznych. Puszka natynkowa jest odsłonięta i stale wystawiona na działanie tego typu czynników. Dlatego w montażu natynkowym zwykle stosowane są hermetyczne puszki instalacyjne. Hermetyczne puszki natynkowe zabezpieczają elementy instalacji elektrycznej przed owadami, kurzem i pyłem obecnym w powietrzu, przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Tego typu puszek używa się wszędzie tam, gdzie wygodniejszym rozwiązaniem jest poprowadzenie fragmentu lub całości instalacji elektrycznej po ścianach, bez ukrywania kabli pod tynkiem. Takie rozwiązania spotyka się m.in. w warsztatach, halach magazynowych i innych obiektach przemysłowych, a także w garażach, na strychach, w kotłowniach i pralniach.

Zastosowanie hermetycznej puszki natynkowej jest zasadne wówczas, gdy elementy instalacji są odsłonięte, poprowadzone po powierzchni ścian wewnętrznych, pod stropem lub na zewnątrz, po elewacji budynku. Takie rozwiązanie może być również korzystne wtedy, gdy w puszce znajduje się osprzęt elektryczny, do którego użytkownik chce mieć szybki i łatwy dostęp.